Projekt Arboretum

Adam Strug

Śpiew

Adam Strug

Występował w pierwszych dwóch edycjach Projektu Arboretum, które odwoływały się m.in. do dziedzictwa Kurpiów. Śpiewak i instrumentalista, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, scenarzysta filmów dokumentalnych. Poszukiwacz i popularyzator pieśni z Kurpiowszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej. Lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej.

Zajmuje się głównie sztuką wokalną, ale nie stroni od form wyłącznie instrumentalnych. Jego piosenki wykonują także inni wokaliści: Stanisław Soyka, Mieczysław Szcześniak, Wojciech Waglewski oraz Janusz Prusinowski Trio i inne zespoły folkowe.

W muzyce tradycyjnej Strug reprezentuje nurt zachowawczy i jak twierdzi, jest depozytariuszem pieśni polskich przekazywanych od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej, a wykonywanych w archaicznych skalach, innych niż powszechnie dziś używana skala dur-moll.

Jest pieśniarzem niezwykłym, który tak mówi o swojej inspiracji, czyli pieśni tradycyjnej:

„Jest to muzyka najpiękniejsza na świecie, a do tego nasza. Nie masz bowiem (…) nic piękniejszego nad śpiewający, polski gmin.”

Strony oficjalne Adama Struga:
http://www.adamstrug.pl
http://www.facebook.com/AdamStrug