Projekt Arboretum

Muzyka Hybrydowa

Własny styl muzyczny twórców Projektu Arboretum i Koncertu Niepodległości

Faun, hybryda człowieka z kozłem. Staroitalski bóg płodności, bóg lasów górskich, opiekun pasterzy, darzący płodnością ich stada, nauczyciel uprawy roli. Często występujący w otoczeniu innych bóstw leśnych, utożsamiany z greckim Panem. Przedstawiany w postaci brodatego mężczyzny z koźlimi rogami i kopytami. Na zdjęciu rzeźba Fauna z tarasu kasztanowców na Zamku Książ.

Kompozycje i aranżacje twórców Koncertu Niepodległości i Projektu Arboretum nie mieszczą się w jednoznacznej interpretacji i trudno jest przyporządkować je konkretnemu

gatunkowi muzycznemu. Efektem ponad dziesięcioletniej pracy naszych muzyków jest wypracowanie własnego stylu, który nazwali muzyką hybrydową.

Pojęcie hybrydy staje się coraz bardziej popularne, oznacza coś, co składa się z różnych elementów, często niepasujących do siebie. Powstający w ramach projektów repertuar inspirowany jest twórczością patriotyczną, dziedzictwem kulturowym i krajobrazowym, ale nie stanowi to sztywnych ram kompozycji.
Istotą tego niekomercyjnego gatunku jest łączenie różnych, często odmiennych nurtów muzycznych w jednym utworze. Do budowania kompozycji hybrydowych wykorzystywane są m.in. jazz, rock, blues, poezja śpiewana, muzyka etniczna, klasyczna i elektroniczna.
O różnorodności tego stylu dobitnie świadczą inspiracje polonezem i tangiem z jednej strony oraz nawiązania do muzyki techno-house, reggae i punk-rocka z drugiej. W kompozycjach i aranżacjach wykorzystywane są także odgłosy natury, cywilizacji a także nagrania archiwalne, jak m.in. wypowiedzi postaci historycznych.

Fundamentami kompozycji, przejmującymi często role partii solowych, stają się wiernie odtwarzane utwory np. dawne, ludowe i obrzędowe, poezja śpiewana, ale także oryginalne odgłosy natury i inne, określane cytatami. Wykorzystywane cytaty pełnią rolę części, które określają temat, charakter i tempo utworu. Są one oplatane partiami wokalnymi, klasycznymi i elektronicznymi intermezzami, suitami gitarowymi czy fortepianowymi, które spajają całość przejmując prowadzenie. Większość z tych partii i cytatów samodzielnie stanowić by mogła odrębne utwory muzyczne.

Inspiracją do powstania muzyki hybrydowej była między innymi twórczość Richarda Wagnera i Henryka Mikołaja Góreckiego, czy takich ikon jazzu jak Ella Fitzgerald, Miles Davis, Dizzy Gillespie. Twórcy ci często używali tzw. „cytatów” muzycznych, pochodzących z różnych nurtów, czy twórczości etnicznej, wbudowując je w nowe kompozycje lub własne interpretacje.

W instrumentalizacji wykorzystywane są zarówno współczesne instrumenty muzyczne, jak i tradycyjne, etniczne, dawne lub nietypowe. Trzon instrumentarium stanowi jazzowa sekcja rytmiczna (pianino, gitara, perkusja, bas), która często wspomagana jest sekcją smyczkową, udziałem chórów czy narzędziami elektronicznymi. Kompozycje oparte są m.in. na stylu klasycznym, jazzie, muzyce elektronicznej, rocku alternatywnym, muzyce źródeł (etnicznej), klubowej a także poezji śpiewanej i pieśniach tradycyjnych i innych.
Muzyczny temat, narracja i akompaniament łączą się w różnych nurtach, tworząc hybrydową, spójną całość, pomimo różnorodności części składowych utworów. Przejścia pomiędzy poszczególnymi partiami mogą być zarówno subtelne jak i dynamiczne.

Pojęcie hybryda znane jest już od bardzo dawna. Hybrydy występują w heraldyce a także w większości mitologii (m.in. greckiej, perskiej, słowiańskiej czy egipskiej). Jedna z najbardziej znanych hybryd w mitologii jest staroitalski bóg Faun, będący skrzyżowaniem człowieka z kozłem.