Projekt Arboretum

Partnerzy, sponsorzy, donatorzy

MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej – kultura i dziedzictwo narodowe. Od 1949 siedzibą ministerstwa jest pałac Potockich.

Czytaj więcej »

NCK_logo-poziom_kolor-RGB 230

Narodowe Centrum Kultury

Państwową instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce. NCK realizuje szerokie spektrum działań z zakresu dziedzictwa narodowego, edukacji historycznej i patriotycznej, kreowania zainteresowania kulturą oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników kultury.

Czytaj więcej »

NIW-1
PROO-5-1

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Pierwsza w historii Polski agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym, kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego. Jednym z programów NIW-CRSO jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, którego celem jest udzielanie bezpośredniego wsparcia dla rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski. Dzięki dotacji NIW w ramach programu PROO5 doprowadzono wodę, odtworzono zniszczoną instalację elektryczną w siedzibie Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz zakupiono środek transportu.

Czytaj więcej »

herb-mragowo

Urząd Miejski w Mrągowie

Mrągowo (hist. Ządzbork, Ządźbork, niem. Sensburg, prus. Sēinits) – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, siedziba władz powiatu mrągowskiego oraz wiejskiej gminy Mrągowo. Niemiecka nazwa Sensburg przyjęła się podczas lokacji miasta. Ludność polska używała zwykle nazw: Ządźbork lub Ządzbork aż do 1947. Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 7 maja 1946.

Czytaj więcej »

logo_pap.rct

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna

Publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów oraz innych organów państwa w ważnych sprawach.

Czytaj więcej »

Polskie Radio (PR)

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce. Zadaniem Polskiego Radia jest nadawanie audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Funkcjonuje także 17 spółek regionalnych Polskiego Radia, które nie są podległe Polskiemu Radiu S.A.

Czytaj więcej »

logo_pr_olsztyn

Polskie Radio Olsztyn

Regionalna rozgłośnia Polskiego Radia nadająca z Olsztyna. Swym zasięgiem obejmuje całe województwo warmińsko-mazurskie oraz część pomorskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Radio Olsztyn S.A. jest regionalną rozgłośnią publiczną finansowaną z abonamentu radiowo-telewizyjnego oraz sprzedaży czasu antenowego, powstałą w 1952 r.

Czytaj więcej »

logo_tvp3olsztyn

TVP3 Olsztyn

Ośrodek regionalny TVP z siedzibą główną w Olsztynie oraz redakcjami terenowymi w Elblągu i Ełku. Kanał dysponuje nadajnikami cyfrowymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 4 lipca 1960 uruchomiono w Olsztynie pierwszy nadajnik telewizyjny (rok później wyemitowano kilka audycji poprzedzonych planszą „Telewizja Olsztyn”)

Czytaj więcej »

BM Production

BM Productions

Firma zajmująca się szeroko pojętą produkcją muzyczną realizacją i obsługą techniczną koncertów, konferencji, wydarzeń i wielu innych eventów potrzebujących odpowiedniej oprawy audio-wizualnej. BM Productions zapewnia nagłośnienie i oświetlenie także dla dużych imprez plenerowych. Firma świadczy usługi realizacji i produkcji nagrań muzycznych w studio i poza nim.

Czytaj więcej »

signiroad-logo-light-bg-960

Signiroad

Firma świadcząca kompleksowe usługi w zakresie konsultingu IT dla biznesu oraz organizacji pozarządowych jak również zarządzania projektami cyfrowymi. Eksperci Signiroad tworzą i wdrażają strategie rozwoju produktów internetowych oraz pomagają w pozyskiwaniu finansowania i przygotowaniu wniosków na potrzeby konkursów grantowych i programów dotacyjnych.

Czytaj więcej »