Symbolika Projektu Arboretum

Dab
Axis mundi (z łac., oś kosmiczna, oś świata) to pradawna idea środka świata, uważanego za stabilny element Wszechświata. Definiowana jest w wielu kulturach, również jako

Słowiańska Oś Świata.
Według  dawnych wierzeń na osi następuje zatrzymanie czasu, przez co możliwy jest pełny kontakt zarówno z przeszłością, jak i z przyszłością. Axis mundi  było miejscem najświętszym ze świętych. W wielu kulturach stanowiło podstawową koncepcję kosmogonii, kreacji Kosmosu, biogenezy a nawet antropogenezy – zazwyczaj wierzono, że od Axis mundi rozpoczęło się stwarzanie świata.
Wyobrażeniem  osi świata w różnych kulturach były: góra kosmiczna, drzewo kosmiczne, filar, kolumna lub słup (te ostatnie mają wtedy dodatkowy sens – są wspornikami niebios).
Pod postacią ogromnego drzewa wszechświat wyobrażali sobie wikingowie. Nawiązania do drzewa kosmicznego pojawiają się w powieściach fantastycznych Lidii Mai Kossakowskiej (Zakon Krańca Świata, Ruda sfora) oraz Dana Simmonsa (Hyperion, Endymion).